Fiscale bijtelling berekenen

De fiscale bijtelling is het het bedrag dat je maandelijks moet betalen voor het privégebruik van een auto van de zaak. Hiervoor moet je meer dan 500 kilometer per jaar privé rijden met de leaseauto. Als je minder kilometers maakt, hoef je geen bijtelling te betalen.
De Belastingdienst ziet een auto van de zaak, waar de werknemer ook privé mee rijdt als loon in natura. Over elke vorm van loon moet belasting worden betaald, dus ook over het privégebruik van een auto van de zaak. Deze belasting wordt uitgedrukt in de vorm van ‘fiscale bijtelling’. Deze bijtelling berekent jouw werkgever loonbelasting/premie volksverzekeringen. Hierdoor gaat het nettoloon per maand omlaag.

Fiscale bijtelling berekenen in 3 stappen

Om de fiscale bijtelling te kunnen berekenen heb je bepaalde gegevens nodig. Deze gegevens bepalen de hoogte van de maandelijkse fiscale bijtelling. Hieronder staan alle gegevens die je nodig hebt voor de berekening, met daaronder de definitie van de gegevens.

Cataloguswaarde
De cataloguswaarde reflecteert de aanschafprijs van jouw auto inclusief de daarbijbehorende BPM en BTW.

Bijtellingspercentage
Het bijtellingspercentage is afhankelijk van de CO2-uitstoot van je leaseauto. Als je auto binnen een bepaalde bijtellingscategorie valt, heb je te maken met het bijtellingspercentage wat bij deze categorie hoort. Hoe meer je auto uitstoot per kilometer, hoe meer je moet betalen.
Belastingsschijf
Binnen welke schijf valt jouw inkomen? Hoe meer je verdient, hoe meer bijtelling je moet betalen voor het privégebruik van je leaseauto.

Eigen bijdrage per maand
Heb je met je werkgever afgesproken dat je voor het privégebruik van de auto van de zaak moet betalen? Dan kan dit gunstig voor je uitpakken. Hoe meer eigen bijdrage je per maand betaald, hoe minder bijtelling je moet betalen!

Een reactie plaatsen